What is the difficulty level of UPESEAT

Kartuvės

Žaisdamas lietuviškas Kartuves ne tik puikiai praleisi laiką, pamankštinsi smegenis, bet ir sužinosi daug naujų žodžių. Atsinaujinęs žodžių žaidimas Kartuvės turi net 10 žodžių kategorijų pradedant klasikinėmis - Valstybės, Gyvūnai, Sostinės ir baigiant išskirtinėmis, sukurtomis mūžs, upkurtomis mūžs, upstemaiši, kategorijųi, Liestemaitiški, žuviaiški, Liestemaitiški žuviesti.


Kartuves žaisti gali ir patys mažiausieji. Tai puikus būdas vaikams mokytis raidžių ir taisyklingos žodžių rašybos. Naujoje šio žodžių žaidimo versijoje nėra pakaruoklių ar kitų vaikams netinkamų vaizdų. Juos pakeitėme pozityviais Debesėlio, Gėlytės ir Sniego Senio veikėjais. Taip pat mūsų mažiausiems Kartuvės siūlo atskirą kategoriją, kurioje rasite paprastus žodžius su papildomomis užuominomis, specialiai pritaikytomis vaikams.


Visi esame skirtingi, todėl nuo šiol žaisdamas Kartuves žaidėjas gali pasirinkti sau patinkantį foną taip pakeisdamas viso žaidimo išvaizdą. Taigi dabar kiekvienas galime susikurti savo Kartuves!


Taip pat šis lietuviškas žodžių žaidimas siūlo tris sudėtingumo lygius. Todėl kiekvienas žaidėjas gali pasirinkti sau tinkantį sudėtingumą. O pamatęs, kad pasidarė per lengva pasikeisti sudėtingumo lygį ir iš naujo atrasti Kartuves.


Labai įdomi ir išskirtinai lietuviška kategorija žaidime Kartuvės yra "Žemaitiški žodžiai". Ar žinai ką žemaitiškai reiškia "Bimbals", "Bolbės", "Ciongs" ar "Isėveizietė"? Žaisdamas Kartuves tikrai sužinosi! Tačiau nenustebk, jei teks sudvejoti, ar šios kategorijos žodžiai tikrai lietuviški.


Kartuvės (English Hangman) yra klasikinis žodžių žaidimas, kurį daugelis žaisdavo ant popieriaus. Nėra tiksliai žinoma kada ir kas sugalvojo Kartuves, bet seniausias rašytinis šaltinis minintis žaidimą Hangman yra 1984-ųjų metų Alice Gomme knyga apie vaikų žaidimus. Įdomu tai, kad žaidimo Kartuvės principu netgi buvo kuriamos televizijos laidos. Štai Brazilijoje 60-taisias buvo rodoma televizijos laida "Let's play Hangman", o 2017-tais kanalas BBC pradėjo transliuoti savo Hangman žaidimu paremta laidą pavadinimu letterbox. Taip pat Kartuvės įkvėpė populiarų televizijos žaidimą "Wheel of Fortune". Per daugelį metų Kartuvės įrodė, kad tai puikus ir nesenstantis žodžių žaidimas tinkantis tiek vaikams, tiek suaugusiems. Net sunku suskaičiuoti, kiek skirtingų šalių his žaidimas laikomas tradiciniu vaikų žaidimu. Kviečiame išbandyti naujas lietuviškas Kartuves savo telefono ekrane!

While playing Lithuanian kartuves you will not only have a great time exercising your brain but also learn lots of new words. The renewed word game Kartuvės has up to 10 word categories, starting with the classic - states, animals, capitals and ending with the exclusive ones we created - Samogitic words, Lithuanian cities, lakes, rivers and a special category for children.


The little ones can play bitterly. This is a great way for children to learn the spelling of letters and regular words. The new version of this word game does not contain hangers or other images that are not suitable for children. We replaced them with positive characters from Debesėlis, Gėlytė and Sniegas Senis. For our little ones, Kartuvės has a separate category where you can find simple words with additional clues that are specially tailored to children.


We are all different, so from now on, when playing Kartuves, the player can choose whatever background they want and thus change the look of the entire game. Now we can all create our own bittersweet!


This Lithuanian word game also offers three levels of difficulty. Therefore, each player can choose the complexity that suits them. And to see that it got too easy to change the difficulty and rediscover Bitter.


A very interesting and exclusively Lithuanian category in the game Kartuvės is "Samogitian Words". Do you know what "bimbals", "bolbės", "ciongs" or "isveisė" mean in Samogitic? If you play Bitter you will definitely learn! However, don't be surprised if you have to hesitate if the words in this category are really Lithuanian.


Hangman is a classic word game that many have played on paper. It is not known exactly when or who invented Bitter, but the oldest written source mentioning the game Hangman is Alice Gomme's 1984 book on children's games. Interestingly, television programs were even made on the principle of the bitterness of the game. Here in Brazil, the TV show Let's play Hangman was shown in the 1960s, and in 2017 the BBC began broadcasting its Hangman show called Letterbox. Kartuvės was also inspired by the popular TV game Wheel of Fortune. Over the years, Kartuvės has proven to be a great and timeless word game that is suitable for both children and adults. In fact, it's hard to count how many different countries his game is considered a traditional children's game. We invite you to try the new Lithuanian Kartuves on your phone screen!